"Samen werken aan een veilige samenleving"

Wie is je wijkagent?

De wijkwerking is de hoeksteen van de gemeenschapsgerichte politiezorg.  De wijkagent is de contactpersoon van de politie met de bewoners. De wijkagent patrouilleert dagelijks met de fiets in de wijk en is zo makkelijk aanspreekbaar.

De gemeente Zwijndrecht is opgedeeld in 4 wijken:

Wijk Zwijndrecht

Omvat het gebied van de gemeente tussen de E 34/A11 en de spoorweg.  Hierin liggen de wijken Polder, Heilige Geesthoek en ’t Laar.

Wijk Zwijndrecht heeft twee wijkagenten: Eerste inspecteur Inge Verschueren en Eerste inspecteur Peter Neels.

Je kan de wijkagent tijdens de kantooruren contacteren op het gsm nummer 0499 990 329 (Inge Verschueren) en op het gsm nummer 0499 990 337 (Peter Neels)

Wijk ’t Heiken

Is het gedeelte van de gemeente dat ligt tussen de spoorweg en de snelweg E17.  Daarin liggen de wijken ’t Heiken en Heidam.

Wijk 't Heiken heeft twee wijkagenten: Eerste inspecteur Hendrik Leysen en Eerste inspecteur Peter Delacourt.

Je kan de wijkagent tijdens de kantooruren contacteren op het gsm nummer 0499 990 328 (Hendrik Leysen) en op het gsm nummer 0499 990 338 (Peter Delacourt)

Wijk Burcht

Omvat het gebied tussen de E17 en de Schelde.

Wijk Burcht heeft twee wijkagenten: Eerste inspecteur Els De Buf en inspecteur Tim Van Hul.

Je kan de wijkagent tijdens de kantooruren contacteren op het gsm nummer 0499 990 326 (Els De Buf) en op het gsm nummer 0491 926 944 (Tim Van Hul)

Wijk Industriegebied

Omvat het deel van de gemeente ten noorden van de expressweg E34/A11.

Je wijkagent is Eerste inspecteur Peter Delacourt

Teamchef van het wijkteam is Eerste hoofdinspecteur Eric Van Moere.