"Samen werken aan een veilige samenleving"

Wij zoeken jou! Kom jij ons team versterken?

Ons interventieteam bestaat vandaag uit een klein maar hecht team. Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat iedereen elkaar kent en wij als collega’s op een transparante manier met elkaar omgaan. De relatief beperkte omvang van onze zone brengt enkele grote voordelen met zich mee:

  •    Je leert erg veel bij want je werkt zelf je processen-verbaal van A tot Z af
  •    Je kan in je dossiers verscheidene verantwoordelijkheden opnemen
  •    Je verkrijgt een nauwe betrokkenheid bij je dossiers
  •    Je staat dichter bij de burgers dan in de meeste grote politiezones mogelijk is
  •    Ons maatschappelijk engagement is groot waardoor onze zone zich erg dienstverlenend opstelt

Diezelfde nauwe betrokkenheid is duidelijk aanwezig binnen de andere teams van de politie Zwijndrecht. De lokale recherche, verkeer en wijkteam zijn altijd aanspreekbaar en springen bij indien nodig.

Ons interventieteam werkt momenteel volgens een 12-urensysteem waarbij de invulling van de shiften wordt gebaseerd op het aantal dringende en minder dringende opdrachten, het afwerken van processen-verbaal en de aangiften aan het onthaal. Binnen onze politiezone worden de onthaalshiften ingepland volgens de hoeveelheid werk van elke interventie-inspecteur. De planning van deze shiften wordt onderling opgemaakt waardoor er veel afwisseling mogelijk is en elke medewerker over een gevarieerd takenpakket beschikt binnen deze 12-urendienst. Vanaf 01/05/2023 zullen de interventiediensten werken volgens een 8-urensysteem met vroege-late-nacht in gemengde ploegen in het kader van het associatieakkoord met de politiezone Waasland-Noord.

Op het terrein is slechts één ploeg bestaande uit twee interventie-inspecteurs aanwezig, met uitzondering van drukke momenten en weekends, waardoor elke opdracht door deze ploeg wordt behartigd en het takenpakket dagelijks erg divers is. Deze opdrachten worden uitgevoerd over het gehele grondgebied Burcht-Zwijndrecht alsook over het industriegebied in de haven.

De in ontwikkeling zijnde samenwerking met de politiezone Waasland-Noord (Beveren, Stekene, Sint-Gillis-Waas) biedt een mix van de voordelen van de grootste zone van het Waasland, gecombineerd met de troeven van onze kleinschalige ééngemeentezone.

  •    Bijstand van gespecialiseerde teams
  •    Gebruik cellencomplex te Beveren
  •    Gemeenschappelijke trainingsfaciliteiten  
  •    Meer oriëntatie naar persoonlijke interesses en doorgroeimogelijkheden zowel horizontaal als verticaal.
  •    ….