"Samen werken aan een veilige samenleving"

Verloren & gevonden

Als je een voorwerp vindt, breng je dat best binnen bij de politie. Gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand bewaard bij de politie. Na het verstrijken van deze termijn, worden ze overgedragen aan de gemeente waar ze nog een bepaalde termijn bewaard worden.

Als je iets verloren bent, kan het noodzakelijk of aangewezen zijn hiervan aangifte te doen bij de politie.