"Samen werken aan een veilige samenleving"

Verkeersongeval

Heel wat mensen worden ooit in hun leven geconfronteerd met een verkeersongeval waarin zij zelf betrokken partij zijn. We onderscheiden hierbij verschillende soorten verkeersongevallen. Zo zijn er verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade, met gewonden, met of zonder vluchtmisdrijf. In vele gevallen kan een ongeval tussen de betrokken partijen onderling worden geregeld. Er wordt hierbij een Europees AanrijdingsFormulier (EAF) ingevuld dat door de betrokkenen vervolgens aan hun verzekeringsagent wordt overgemaakt.

Niet zelden is een tussenkomst van de politie echter wel noodzakelijk. We denken hierbij aan volgende gevallen:

  • er is discussie tussen de betrokken partijen en men komt niet tot een overeenkomst;
  • één van de betrokken partijen zijn boorddocumenten zijn niet in orde (vb. voertuig is niet verzekerd);
  • er is - mogelijk - sprake van dronken/geïntoxiceerd voeren;
  • er is sprake van vluchtmisdrijf;
  • er zijn gekwetsten (ook passagiers vallen hier onder);
  • ...

In al deze gevallen zal door onze diensten steeds proces-verbaal worden opgesteld. Bij voorkeur verwittig je onmiddellijk na het ongeval de hulpdiensten via het noodnummer 112. De politie zal dan ter plaatse de nodige vaststellingen doen.

We herinneren tot slot aan de wettelijke verplichting van de betrokken partijen om steeds zélf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen na het ongeval. In vele gevallen kan dit ook de verplaatsing inhouden van het voertuig naar een veilige parkeerplaats.