"Samen werken aan een veilige samenleving"

Statuut benadeeld persoon

Wanneer een proces-verbaal door de politiediensten wordt overgemaakt aan het openbaar ministerie, kan het voor het slachtoffer en/of benadeelde partij, interessant zijn om op de hoogte te worden gehouden van het verder verloop van het strafdossier. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, biedt de wet je de mogelijkheid om het “statuut van benadeeld persoon” aan te vragen.

Hoe kan dit gebeuren? Door het formulier “verklaring van benadeeld persoon” in te vullen en dit te bezorgen aan de politie of het secretariaat van het parket. Dit wordt steeds bij de aangifte gevraagd.

Als benadeeld persoon word je op de hoogte gebracht van de beslissing van de procureur(bijvoorbeeld: seponering mét opgave van de reden; instellen van een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter; etc.) en vaneen eventuele rechtsdag van een onderzoeksgerecht. Je kan ook elk stuk dat je nuttig acht laten toevoegen aan het dossier.