"Samen werken aan een veilige samenleving"

Slachtofferzorg

Zo dient iedere politieambtenaar bijstand te verlenen aan slachtoffers, met hierbij bijzondere aandacht voor een correcte opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en doorverwijzing naar meer gespecialiseerde partners in het domein van de slachtofferhulp en –therapie.

Verder beschikken wij over een aantal gespecialiseerde medewerkers in slachtofferzorg. Zij staan in voor de dringende opvang van slachtoffers van allerlei aard. Dit kan gaan van slachtoffers van misdrijven maar ook de opvang van familieleden van personen die zwaar gekwetst of overleden zijn. 

Wens je een gesprek met deze medewerkers, maak dan wel even telefonisch een afspraak zodat zij voldoende tijd voor je vrij kunnen maken