"Samen werken aan een veilige samenleving"

Over ons

Politie Zwijndrecht, groot in haar kleinschaligheid

  • Eéngemeentezone langs de Schelde, aan de rand van de provincie Antwerpen, grenst aan Oost-Vlaanderen en Antwerpen-Linkeroever. 
  • Klein maar hecht korps bestaande uit ongeveer 60 medewerkers. Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat iedereen elkaar kent en wij als collega’s op een transparante manier met elkaar omgaan.
  • Onze opdrachten worden uitgevoerd over het gehele grondgebied Burcht-Zwijndrecht maar ook over het industriegebied in de haven. Ook bijstand aan Antwerpen-Linkeroever behoort tot het standaard takenpakket van onze medewerkers.  
  • Nauwe betrokkenheid is duidelijk aanwezig binnen alle teams van de politie Zwijndrecht. Team interventie, lokale recherche, verkeer en wijkteam zijn altijd aanspreekbaar en springen bij indien nodig. 
  • Door de nauwe samenwerking met de politiezone Antwerpen ervaren wij een mix van de voordelen van een grootstad, gecombineerd met de troeven van onze kleinschalige gemeentezone. 
  • De politiezone Zwijndrecht werkt nauw samen met de politiezone Antwerpen maar de bijstandsregeling gaat ook over de provinciegrenzen heen. Zo wordt er een samenwerking voorzien met de politiezones Waasland-Noord en Kruibeke.

# groot in haar kleinschaligheid