"Samen werken aan een veilige samenleving"

Informatie over aanrijdingen

Indien je betrokken bent in een verkeersongeval met lichamelijk letsel ben je verplicht uiterlijk hiervan binnen de 24 urenaangifte te doen bij de politie. Bij voorkeur verwittig je onmiddellijk na het ongeval de hulpdiensten via het noodnummer 112. De politie zal dan ter plaatse de nodige vaststellingen doen.

De verplichting om aangifte te doen bij de politie geldt niet bij een verkeersongeval met louter stoffelijke schade.

Naar aanleiding van de aangifte van een aanrijding zal de politie een proces-verbaal opstellen. De enige uitzondering hierop bestaat wanneer de politie ter plaatse geroepen wordt bij een aanrijding met louter stoffelijke schade en waarbij de betrokken partijen een 'Europees aanrijdingsformulier' wensen op te stellen en er geen discussie is over de aansprakelijkheid van de aanrijding. De politie zal zich in deze gevallen beperken tot een beperkte registratie van de gegevens van de betrokken partijen

De politie mag in principe geen afschriften van processen-verbaal overmaken aan burgers, firma’s of diensten. De politie mag je tevens geen informatie geven over het verloop of resultaat van een onderzoek. De informatie die de politie je mag verstrekken, beperkt zich tot het proces-verbaalnummer en de bestemmeling van het proces-verbaal.

Wanneer het proces-verbaal afgewerkt is zal het proces-verbaal verzonden worden aan de Procureur des Konings afdeling politierechtbank. Wanneer het evenwel gaat om een aanrijding stoffelijk met vluchtmisdrijf met onbekende bestuurder, beperkt de politie zich tot een vereenvoudigd proces-verbaal dat bewaard wordt op het commissariaat.

Wanneer het proces-verbaal door de politie afgewerkt is, zal je als betrokken partij een ‘attest van klachtneerlegging’ ontvangen. Aangezien het bij bepaalde processen-verbaal weken of maanden kan duren alvorens het proces-verbaal volledig afgewerkt is, zal ook het attest van klachtneerlegging pas dan verzonden worden. Indien het proces-verbaal een ‘Vereenvoudigd proces-verbaal’ is dat niet verzonden wordt aan het parket van de Procureur des Konings, zal het attest van klachtneerlegging tevens vergezeld zijn van een kopij van het proces-verbaal.

Wens je als betrokken partij meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot een proces-verbaal kan je telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de lokale politie Zwijndrecht. De gegevens die de medewerkers van het secretariaat zullen verstrekken, beperken zich evenwel tot het proces-verbaalnummer, de datum van opstelling, de bestemmeling en of het proces-verbaal verzonden werd aan het parket.

Het Europees aanrijdingsformulier

Vul steeds het Europees aanrijdingsformulier in wanneer je betrokken bent in een verkeersongeval. Dus ook wanneer de politie ter plaatse kwam want zij doen immers geen aangifte bij je verzekeringsmaatschappij. De gegevens op het Europees aanrijdingsformulier zijn echt nodig voor een vlotte verwerking tussen de verzekeringsmaatschappijen.

In bepaalde gevallen kan je niet in staat zijn om het aanrijdingsformulier in te vullen (je bent overgebracht naar een ziekenhuis voor verzorging). Je verzekeringsmaatschappij heeft evenwel een aantal gegevens nodig van de tegenpartij. Wanneer je aangifte deed van een verkeersongeval bij de lokale politie Zwijndrecht of zij kwam ter plaatse bijeen verkeersongeval, kan je als betrokken partij de gegevens van de tegenpartijschriftelijk opvragen bij het secretariaat van de lokale politie Zwijndrecht (PZ.Zwijndrecht.LIK@police.belgium.eu)