"Samen werken aan een veilige samenleving"

Iets verdacht gezien?

Veiligheid is een zaak van iedereen. Ook als burger heeft men zodoende een zeer belangrijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen criminaliteit. Deze verantwoordelijkheid kan men op verschillende manieren opnemen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het onmiddellijk signaleren van verdachte handelingen, personen of toestanden bij de politie. Dit laat ons toe kort op de bal te spelen en onmiddellijk te verifiëren wat er concreet aan de hand is. Soms levert dit een heterdaadsituatie op, soms interessante informatie en soms uiteraard ook niets. Ook het laatste element is echter niet verloren, het is namelijk steeds beter te voorkomen dan te genezen.

Als je iets verdacht opmerkt verwittig dan onmiddellijk de politie. Dit op het noodnummer 112 of op ons rechtstreeks telefoonnummer 03 250 64 10 tijdens onze openingsuren. Het is hierbij van belang zo gedetailleerd mogelijke informatie door te geven.

Wanneer je ons contacteert, ben je zeker niet verplicht je identiteit op te geven. Wanneer dit wordt gewenst, garanderen wij zodoende absolute anonimiteit.

Tot slot zullen wij zo veel als mogelijk je trachten te informeren over de uitkomst van je melding. Wij vinden deze feedback belangrijk.