"Samen werken aan een veilige samenleving"

Hacking

Hacking is een zeer vaag begrip, zelfs informatici verschillen van mening over de precieze betekenis van het woord. De meest gangbare definitie van hacking is het ongeoorloofd binnendringen in een computersysteem. Met de inbraak is meestal kwaad opzet gemoeid, maar ook onopzettelijk een verbinding tot stand brengen en die verbinding vrijwillig behouden, wordt als hacking beschouwd. Zelfs het hacken van een informaticasysteem dat niet of nauwelijks beveiligd is, is strafbaar.

Het is ook verboden om gegevens die computerinbrakenmogelijk maken, te verzamelen of – al dan niet tegen betaling – aan te bieden. Dit verbod dient vooral om de handel in toegangscodes en hacking tools aanbanden te leggen.

Tips:

  • Installeer een virusscanner op je pc of laptop. Die kan een virus herkennen en weghalen. Op je telefoon staat standaard een virusscanner, dat is vaak voldoende.
  • Gebruik een goede firewall. Een firewall zorgt als het ware voor een digitale muur om uw computer of telefoon heen die u beschermt tegen indringers. Hackers kunnen door een goede firewall minder makkelijk binnenkomen.
  • Maak sterke wachtwoorden. Bedenk een wachtwoord zonder voor de hand liggende woorden. Maak een wachtwoord van minimaal 12 karakters. Hoe langer, hoe beter. Gebruik bijvoorbeeld een gezegde, zin uit een liedje of andere zin die je goed kunt onthouden en die lastig te raden of kraken is
  • Gebruik tweestapsverificatie, zie https://www.safeonweb.be/nl/gebruik-tweestapsverificatie