"Samen werken aan een veilige samenleving"

Gevonden voorwerpen

Als je een voorwerp vindt, breng je dat best binnen bij de politie. Bij voorkeur gebeurt dit bij de politie van de plaats van aantreffen van het goed.

Onze diensten zullen er vervolgens alles aan doen om de rechtmatige eigenaar te traceren (bijvoorbeeld op basis van een geseind serienummer). Indien dit niet lukt binnen een periode van 1 maand, worden deze zaken door ons overgemaakt aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal de goederen nog een bepaalde termijn ter beschikking houden van de rechtmatige eigenaar

Voor aangifte van gevonden goederen kom je liefst naar het politiekantoor tijdens de openingsuren. Indien dit niet mogelijk is, neem dan telefonisch contact met ons op. Onze diensten zullen vervolgens ter plaatse komen.