"Samen werken aan een veilige samenleving"

Gevonden fietsen

Onze ervaring leert dat heel wat fietsen die wij terugvinden of die bij onze diensten als gevonden worden binnengebracht, niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden bezorgd. Deze fietsen worden na verloop van enige tijd eigendom van de gemeente.

Een belangrijke reden voor deze spijtige realiteit, is dat nog steeds te weinig fietsen zijn gegraveerd. Een uniek graveringsnummer (meestal het rijksregisternummer van de eigenaar) laat ons namelijk steeds zeer snel toe de eigenaar terug te vinden.

Teneinde toch de kans te vergroten dat een gevonden fiets kan worden terugbezorgd aan zijn eigenaar, worden bij ons alle gevonden fietsen zonder graveringsnummer, met foto en beschrijving geplaatst op de website gevondenfietsen.be. Iedereen die zijn fiets heeft verloren, kan deze website raadplegen. Af en toe slagen we er op die manier toch in een eigenaar te bereiken. Wanneer je op deze site je fiets meent te herkennen, dien je met onze diensten contact te nemen voor verdere afhandeling.

Externe links