"Samen werken aan een veilige samenleving"

Diefstal en verlies rijbewijs

In geval van verlies of diefstal van een rijbewijs, dien je een duplicaat aan te vragen op de dienst bevolking (voor Zwijndrecht maakt u een afspraak bij de dienst Leven) van je gemeente.

Om dit duplicaat te kunnen bekomen, dien je vooreerst een attest van aangifte verlies of diefstal te bekomen bij de lokale politie. Met dit attest kan je vervolgens een nieuw rijbewijs aanvragen.

Je dient als houder van het rijbewijs persoonlijk aangifte te doen van het verlies of de diefstal.

Breng zeker een identiteitsdocument mee.