"Samen werken aan een veilige samenleving"

Diefstal en verlies nummerplaat

Ben je slachtoffer van de diefstal of het verlies van je originele kentekenplaat, doe dan onmiddellijk aangifte bij de lokale politie van deze feiten.

Van het verlies van een reproductienummerplaat doe je nooit aangifte doen bij de politie.

De aangifte van de diefstal of verlies van een originele nummerplaat dient steeds persoonlijk te gebeuren door de houder van de nummerplaat. Wanneer de houder van een nummerplaat een rechtspersoon (firma) is, dient de aangifte te gebeuren door de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Breng bij de aangifte zeker je identiteitskaart mee.

De politie gaat over tot seining van de plaat. Ook wordt de plaat geschrapt (de informatie wordt doorgestuurd naar de DIV). De politie overhandigt u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling.

Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar zodat hij u een formulier van aanvraag tot inschrijving en een verzekeringsvignet kan bezorgen. Vul het in en onderteken het, en voeg het attest toe dat u van de politie heeft gekregen en uw inschrijvingsbewijs. Vermeld dat u een nieuwe plaat wenst.