"Samen werken aan een veilige samenleving"

Diefstal en verlies identiteitsdocument

Iedere inwoner van België vanaf de leeftijd van 15 jaar dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsdocument. Wanneer je dit document (of elektronische kaart) bent verloren of wanneer dit werd gestolen, kan je hiervan aangifte doen bij het gemeentebestuur of politie.

Wanneer we verder spreken over een identiteitsdocument, gaat dit over:

  • een identiteitskaart;
  • een paspoort;
  • een verblijfstitel (model met chip);
  • de Kids-ID.

De aangifte van verlies of diefstal van je identiteitsdocument dient steeds persoonlijk te gebeuren.

Bij diefstal van een Kids-ID dient de aangifte te gebeuren door een ouder. Van het verlies van een Kids-ID wordt geen aangifte gedaan bij de politie. De aangifte van verlies kan rechtstreeks gebeuren bij de dienst bevolking (voor Zwijndrecht maakt u een afspraak bij de dienst Leven) die de KIDS-ID uitreikte.

Het is aangewezen om bij de aangifte tevens in het bezit te zijn van een ander - bij voorkeur officieel - document (vb. rijbewijs) waarmee je je identiteit kan bewijzen.

Na aangifte word je in het bezit gesteld van een attest verlies of diefstal van een identiteitsdocument. Met dit document kun je vervolgens een nieuw identiteitsdocument aanvragen op de dienst bevolking (voor Zwijndrecht maakt je een afspraak bij de dienst Leven) van de gemeente waar je bent ingeschreven .Dit attest vormt tevens het belangrijkste officiële document waarmee je in tussentijd je identiteit kan bewijzen (bijvoorbeeld aan de politie).