"Samen werken aan een veilige samenleving"

Diefstal en verlies bankkaarten

Iedereen is tegenwoordig in het bezit van minstens één bank- of kredietkaart. Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat je ooit wordt geconfronteerd met een verlies of diefstal hiervan.

Vervolgens doe je bij voorkeur aangifte van het verlies of de diefstal bij de lokale politie. Je dient deze aangifte persoonlijk te doen. Breng naast je identiteitsdocument ook je bankrekeningnummer en het kaartnummer van de verloren of gestolen bank- of kredietkaart mee. Ben je niet in het bezit van je kaartnummer en bankrekeningnummer, neem dan even contact op met je bankkantoor vooraleer aangifte te doen bij de politie.

Na de aangifte krijgt je een attest van verlies of diefstal, waarmee je bij je bank een nieuwe kaart kan aanvragen.