"Samen werken aan een veilige samenleving"

Datasabotage

Informaticasabotage is het best te omschrijven als vandalisme in een informaticaomgeving. Er is bijvoorbeeld sprake van informaticasabotage als iemand opzettelijk een virus in omloop brengt, maar ook als iemand de klantengegevens van een concurrent vernietigt zonder er zelf financieel voordeel uit te halen.

Het verschil met informaticabedrog is dat informaticasabotage geen verrijking tot gevolg hoeft te hebben. Gegevens zonder toestemming wijzigen, is op zichzelf al een misdrijf. Ook het ontwikkelen en verspreiden van datasabotagetools is strafbaar. De wetgever viseert hiermee vooral virusbouwers die schadelijke programma's ontwerpen of verdelen.