"Samen werken aan een veilige samenleving"

Cybercriminaliteit

Fraude of oplichting via internet heeft vele vormen. Het kan door list, hacking of phishing gebeuren. Hierbij misleidt iemand je om er financieel beter van te worden.

Ben je slachtoffer en zijn er gelden van je rekening, stel zo snel mogelijk je bank in kennis. In sommige gevallen kunnen zij de getransfereerde gelden nog bevriezen. Doe daarna aangifte bij de politie.

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van criminaliteit gezien steeds meer en meer facetten van het leven zich online afspelen. Om deze reden werd cybercrime als aandachtpunt weerhouden in het zonale veiligheidsplan 2020-2025. Er werd een actieplan opgesteld waarin voornamelijk wordt ingezet op preventie.

Ontving je een verdachte mail ! Verstuur de mail naar verdacht@safeonweb.be