"Samen werken aan een veilige samenleving"

Attest van klachtneerlegging

Wanneer de politie een proces-verbaal opstelt en dit proces-verbaal is afgewerkt, zal je als slachtoffer of klager een ‘Attest van klachtneerlegging’ toegestuurd worden.

Dit attest vermeldt:

  •       het proces-verbaalnummer onder de rubriek ‘Ons kenmerk';
  •       de politiedienst en de naam van de opsteller van het proces-verbaal;
  •       wat er verder met het afgewerkte proces-verbaal gebeurt;
  •       waar je terecht kan voor gespecialiseerde slachtofferhulp;

Indien het proces-verbaal een ‘Vereenvoudigd proces-verbaal’ is dat niet verzonden wordt aan het parket van de Procureur des Konings, zal het attest van klachtneerlegging tevens vergezeld zijn van een kopij van het proces-verbaal.

Aangezien het attest van klachtneerlegging pas verzonden wordt wanneer het proces-verbaal en in bepaalde gevallen het volledige dossier is afgewerkt, kan het dan ook soms geruime tijd duren vooraleer je dit attest ontvangt.