"Samen werken aan een veilige samenleving"

Afwezigheids- of vakantietoezicht

Afwezigheidstoezicht houdt in essentie in, dat op jouw vraag de politie een oogje in het zeil houdt aan je woning gedurende je afwezigheid. Op geregelde tijdstippen wordt zodoende de woning gecontroleerd op onregelmatigheden gedurende je afwezigheid. Wanneer problemen worden vastgesteld zal jij of diegene die toezicht houdt op je woning onmiddellijk door onze diensten worden gecontacteerd.

Een afwezigheidstoezicht kan je op volgende manieren aanvragen:

  • Aan het onthaal op ons commissariaat
  • Je downloadt het formulier 'Aanvraag afwezigheidstoezicht' onderaan deze pagina. Je vult het formulier in en je mailt dit naar PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu of je geeft/verzendt het aan Lokale politie Zwijndrecht, Pastoor Coplaan 222 te 2070 Zwijndrecht.
  • Aanvraag via police-on-web

Voor een aanvraag via police-on-web heb je wel één van volgende zaken nodig:

  • een elektronische identiteitskaart,
  • een token of
  • een account op het federaal portal.