"Samen werken aan een veilige samenleving"

Aangiften & klachten

Een kerntaak van de lokale politie Zwijndrecht, is het behandelen van klachten en aangiften. Zo kan iedereen die direct (vb. slachtoffer) of indirect (vb. getuige) betrokken is geweest bij een misdrijf, zich aanbieden bij onze diensten. Deze informatie kan vervolgens worden verwerkt in een proces-verbaal.

Naast deze algemene opdracht komen wij eveneens tussen in de afhandeling van verkeersongevallen en burentwisten, geven wij algemene informatie rond burgerlijke geschillen, etc.

Ook kan je bij ons terecht voor het bekomen van allerlei attesten. Een voorbeeld hiervan is het verliesattest identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, inschrijvingsbewijs, etc.

Tot slot is iedereen bij ons zeer welkom met informatie of vragen rond zaken waarover men zich verontrust inzake veiligheid.Zo kan de melding van een verdachte toestand bij onze diensten, soms zeer waardevolle resultaten opleveren.

Indien je onze diensten binnen dit kader wenst te bezoeken, vragen wij je steeds in het bezit te zijn van een identiteitsdocumenten alle mogelijke documenten en zaken die je klacht/aangifte mee kunnen onderbouwen (vb. bewijsstukken).