Naar inhoud

Een landbouwweg is GEEN SLUIPWEG

Verkeersbord

De wegen in de omgeving van de Half Maan zijn recent ingericht als landbouwweg, aangeduid met het bord F99c en einde bord F101c.

Deze wegen zijn voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.

Artikel 22 octies van de wegcode bepaalt dat:

"Buiten de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn, mogen deze wegen slechts gevolgd worden door volgende categorieën van weggebruikers:

  1. voertuigen van en naar de aanliggende percelen;
  2. niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers;
  3. gespannen op voorwaarde dat het symbool van een landbouwvoertuig is afgebeeld op de verkeersborden;
  4. voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen."

Chauffeurs die dit bord miskennen begaan een inbreuk van de EERSTE graad.

Verder:

  • Mogen voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs het verkeer niet nodeloos hinderen
  • Gebruikers mogen elkaar niet hinderen of in gevaar brengen
  • Gemotoriseerd verkeer (incl. landbouwvoertuigen) moet dubbel voorzichting zijn
  • De snelheid is beperkt tot 30 km/u

Wij zullen hierop controleren en overtreders verbaliseren.

Datum van het bericht: dinsdag 26 februari 2019
Nieuwsoverzicht